İktisada ait ‘torba’ kanun teklifinin birinci 5 unsuru kabul edildi

Kabul edilen hususlara nazaran, mevduat ve iştirak fonunun sigortalanmasında kapsam genişletilecek.

Sırf gerçek şahıslara ilişkin olup ticari süreçlere husus olmayan mevduat ve iştirak fonu meblağları değil, resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ilişkin olanlar dışındaki tüm ticari mevduat ve iştirak fonu da TMSF tarafından sigorta edilecek. Böylelikle AB mevduat sigortacılığı kriterlerine ahenk sağlanacak.

Hakkında iflas kararı verilmeyen yahut iradi tasfiyeye giren kredi kuruluşunun tasfiyesinde ise İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen ismi ve rehinli alacakların sıralaması geçerli olacak.

TMSF kaynaklarının, çözümleme rezervi ile mevduat sigortası rezervinden oluşması nedeniyle ödemenin, mevduat sigortası rezervinden yapılmasına yönelik düzenleme yapılacak.

3 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bankalarda kelam konusu teknik altyapının kuruluş, işleyiş ve kontrolüne ait kuralların TMSF Fon Heyeti tarafından belirlenmesi tarafında değişiklik yapılacak. Bu düzenleme yayımından 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

Teklifle sigorta kapsamı dışında kalan mevduat ve iştirak fonları da belirleniyor. Bu kapsamda ilgili kredi kuruluşunun hakim ortakları ya da nitelikli hisse sahiplerine, bunların denetiminde bulunan hukukî bireylere, gerçek kişi hakim ortakların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ilişkin mevduat ve iştirak fonu ile başka hesaplar; ilgili kredi kuruluşunun idare yahut müdürler şurası lider ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına yahut birlikte denetim ettiği hükmî şahıslar ve iştirakler ile ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ilişkin mevduat ve iştirak fonu ile öteki hesaplar; Fon Heyeti tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Konseyinin (BDDK) görüşü alınmak suretiyle belirlenen öteki mevduat, iştirak fonu ve hesaplar sigortaya tabi olmayacak.

TMSF FON HEYETİ LİDER YARDIMCILARININ SAYISI ARTACAK

TMSF’nin idari yapılanmasındaki vazife dağılımı, artan iş yükünün aktif ve süreçleri hızlandıracak formda yürütülmesi için kurulacak yeni daireler vasıtasıyla değiştirilecek, gereksinime binaen müdürlük sayısı artırılacak.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, teklifin 5 hususunun kabul edilmesinin akabinde birleşime orta verdi. Akar, ortanın akabinde Kurulun yerini almaması üzerine birleşimi, 24 Mayıs saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*