Sağlık emekçileri 4 Şubat’a kadar süre verdi

Sağlık emekçileri 4 Şubat'a kadar süre verdi
Sağlık emekçileri 4 Şubat'a kadar süre verdi

EBTO ve SES’e bağlı sağlık emekçileri, sorunlarının çözülmemesi halinde 8 Şubat’ta Türkiye genelinde iş bırakacak.

BİZLERLE ALAY EDİYORLAR

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Poliklinikler önünde toplanan EBTO ve SES üyeleri, ‘Beyaz nöbetteyiz’, ‘Yoksulluk değil haklarımızı istiyoruz’ şeklinde pankart ve ‘Covid19 meslek hastalığı sayılsın’, ‘5 dakikada muayene olmaz. Yeterli muayene süreleri verilsin’ yazılı dövizler açarak, ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz’, ‘Sağlık ekip işidir’, ‘Herkese ek zam istiyoruz’, ‘Birleşe birleşe kazanacağız’ şeklinde slogan attı.

Haklarından vazgeçmeyeceklerini ifade eden EBTO Başkanı Nesrin Ekici, “Emeğimizle, hem de bizleri bölmeye çalışarak, oyuncak gibi oynamaya çalışıyorlar, adeta bizlerle alay ediyorlar.  Bunu asla kabul etmiyoruz, reddediyoruz.

Bu nedenle, yakın bir dönemde ikinci kez, 26 Ocak’tan bu yana 4 Şubat ‘a dek haklarımız için nöbetteyiz. Gündemden düşürülmesine izin vermeyerek, ısrarla taleplerimizi dillendireceğiz. Düzenlemenin 4 Şubat’a kadar Meclis’e gelmemesi halinde ise 8 Şubat’ta grevde olacağız. Bu yapacağımız son tek günlük görev eylemi olacaktır” dedi.

İNSANCA YAŞAYACAK ÜCRET İSTİYORUZ

İsteklerinin çok basit ve çözümlerinin de çok kolay olduğunu, oyalama değil haklarını istediklerini belirten Ekici taleplerini şu şekilde sıraladı:

* İnsanca yaşayacağımız temel ücret istiyoruz.

* Emekliliğe yansımayan, ne zaman verileceği belli olmayan ek ödemeler yerine, insanca yaşanacak, emekliliğe yansıyacak, hakkımız olan ücretlerimizi ve 7.200 gösterge istiyoruz.

* SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, hangi sosyal güvenlik kurumundan olursa olsun tüm emekli hekimlerin maaşlarının yaşamlarını ekonomik ve sosyal açıdan rahatlıkla sürdürebileceği seviyeye çıkarılmasını istiyoruz.

* Emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda kalan hekimlerin maaşlarından kesinti yapılmamasını istiyoruz.

* Özel sektörde ciro baskısına, şirket kurdurma zorlamasına son verilmesini, güvenceli çalışma koşullarının oluşturulmasını istiyoruz.

* İşyeri hekimlerinin çalışma saatleri, atama ve ücretlendirmeleri konusunda tabip odalarının yetkili olmasını; iş ve gelir güvencesi, mesleki bağımsızlığının güvence altına alınmasını istiyoruz.

SALGIN MESLEK HASTALIĞI SAYILSIN

* İş güvencesini ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran ”Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği”nin geri çekilmesini; koruyucu sağlık hizmetlerinin kamu tarafından yeterli ve güvenli koşullara kavuşturulan kamu binalarında, eksiksiz insan gücüyle, toplumun her kesimine eşit ve öncelikli sunulduğu birinci basamak sağlık hizmeti vermek istiyoruz.

* Nitelikli tıp eğitimi ve uzmanlık eğitimi istiyoruz.

* Asistan hekimlerin asli işlerinin eğitimleri olduğunun kabul edilmesini, diğer bütün sorumluluklarına dair onlardan beklentilerin bunun önüne geçmemesini, ucuz emek sömürüsüne denk düşen uygulamalara son verilmesini istiyoruz.

* İnsanca çalışma koşulları ve güvenli çalışma ortamları istiyoruz.

* TTB’nin yıllardır önerdiği ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’nın bir an önce çıkarılmasını, sağlıkta şiddetin sona ermesini istiyoruz.

* Covid-19’un bütün sağlık çalışanları için illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyoruz.

* Bütçenin kara deliği olan şehir hastanelerinin kamulaştırılmasını istiyoruz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*